„Każdy rodzaj sportu niesie za sobą bogaty skarbiec wartości”. Jana Pawła II PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Elżbieta Rucińska   
Poniedziałek, 14 Grudzień 2009 08:06

„Każdy rodzaj sportu niesie za sobą bogaty skarbiec wartości”. Jana Pawła II

W samo południe 10.12. br. zostało uroczyście oddane do użytku wielofunkcyjne boisko szkolne przy ZSP w Żelisławicach. Przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz M i G Siewierz Zdzisław Banaś, inspektor nadzoru budowlanego Dariusz Nowak oraz dyrektor Zespołu Małgorzata Miłoch. Ksiądz proboszcz Marek Majchrzak poświecił obiekt sportowy.

Uczniowie przygotowali krótką część artystyczną o sporcie , złożyli uroczyste ślubowanie gry fair play. Uroczystość nie mogła obyć się bez pierwszego meczu, uroczyście rozpoczętego przez p. Burmistrza, który rozegrały szkolne drużyny gimnazjalistów. Pan Burmistrz przekazał uczniom sprzęt sportowy w postaci piłek do różnych gier zespołowych. W budynku szkolnym została urządzona wystawka sportowych dyplomów i pucharów. Budowa boiska rozpoczęła się w czerwcu 2008r . Przebiegała z wieloma perypetiami. W sierpniu bieżącego roku została zerwana umowa z wykonawcą Zakładem Inżynieryjno-Drogowym Elżbieta Panasiuk z Radomia. Wykonawcą , który w miesiącach październik-listopad br. dokończył budowę było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina. Wartość zadania przekroczyła 550000 zł. Wydarzenie to było szczególnie ważne dla całej społeczności lokalnej. Naszymi gośćmi byli: wiceburmistrz Tomasz Sadłoń, sekretarz Urszula Radziwołek, kierownik Referatu Oświaty Kultury i Promocji Grzegorz Podlejski,, przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Bochenek , radni , Gminny Koordynator Sportu Jacek Gruszczyński, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, redaktor „Kuriera Siewierskiego”,sołtysi Leśniaków i Brudzowic, zarząd LKS „Ostoja” w Żelisławicach, przewodnicząca KGW w Leśniakach , przewodniczący Rady Rodziców .

 

Mamy nadzieję , że oddany nam obiekt sportowy będzie wielkim przeciwstawieniem dla komputerowych gier, tak atrakcyjnych dla dzisiejszego pokolenia młodych.

mgr Elżbieta Rucińska

mgr Dariusz Guzy

 

LAST_UPDATED2