Projekt"Dopóki Ziemia kręci się..." PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Alicja Nimirska   
Środa, 18 Styczeń 2012 09:56

Fundacja Banku Zachodniego WBK kierująca się misją zawartą w słowach „Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości”,  umożliwiła uczniom Gimnazjum w Żelisławicach udział w Programie Bank Ambitnej Młodzieży.  
Opracowując i realizując  projekt „Dopóki Ziemia kręci się…”  szkoła uzyskała dofinansowanie jego realizacji.

Celem projektu jest wyrównywanie szans młodzieży wiejskiej poprzez dostęp do zajęć edukacyjnych organizowanych przez ośrodki naukowe, udział w warsztatach i konkursach. Celem pierwszej wycieczki edukacyjnej były  warsztaty na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu  Śląskiego. Dotyczyły skamieniałości oraz  rozpoznawania i klasyfikowania skał. Gimnazjaliści mieli bezpośredni dostęp do ciekawych eksponatów oraz przeprowadzili  praktyczną klasyfikację skał. Duże wrażenie sprawiła wystawa dinozaurów oraz liczne ekspozycje tematyczne.
Druga wyprawa odbyła się do Instytutu Fizyki UŚ, gdzie zostały zorganizowane „ Osobliwości  Świata Fizyki”. Zajęcia miały formę wykładów połączonych z ćwiczeniami laboratoryjnymi. Składały się z trzech części. Część pierwsza:  „Bez energii ani rusz”. Część druga: „Termo – dynamika”. Część trzecia : „W ruchu”. Zajęcia były bardzo interesujące, rozwijały analityczne myślenie, wyobraźnię, nawiązywały również do zagadnień ochrony środowiska. Kolejne spotkanie z naukami ścisłymi miało miejsce w Chorzowie. Planetarium, obserwatorium astronomiczne oraz stacja meteorologiczna dostarczyły uczniom nie tylko ważnych wiadomości ale również ciekawych wrażeń. Gimnazjaliści mieli okazję uczestniczyć w dwóch seansach dotyczących konsekwencji ruchu obiegowe i obrotowego Ziemi. Zobaczyli największą w Polsce lunetę soczewkową. Uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych z zakresu meteorologii. Obejrzeli przyrządy pomiarowe i ogródek meteorologiczny. Wiele atrakcji czekało na młodzież w Miasteczku Ekologicznym w Rogoźniku, gdzie samodzielnie dokonali pomiaru twardości i czystości wody w źródełku. W pobliskim kamieniołomie pod okiem organizatorów warsztatów, wyruszyli na poszukiwanie ciekawych okazów skamieniałości i skał.  Dzięki tej wyprawie powstała w szkole interesująca ekspozycja.
Obok wycieczek edukacyjnych ważnym elementem projektu są konkursy oraz dzielenie się przez gimnazjalistów z młodszymi kolegami zdobytą wiedzą.
Ponadto w korelacji z przedmiotami humanistycznymi z zastosowaniem technik komputerowych zorganizowany został konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów „Żelisławice wczoraj i dziś” oraz konkurs  „Żelisławice w fotografii – utrwalmy dziś to co wkrótce będzie nazywane wczoraj”. Udział szkoły w Programie Bank Ambitnej Młodzieży Fundacji Banku Zachodniego WBK dał szansę uczniom na spotkanie ze światem nauki i aktywnie uczestniczyć w jego poznawaniu.  

LAST_UPDATED2