Regulamin konkursu recytatorskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Machura   
Wtorek, 08 Maj 2012 20:06

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

,,Zwierzęta w poezji dziecięcej”

 

 

1.Organizator:  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach

2. Cele konkursu:

ü     popularyzowanie poezji dziecięcej,

ü     rozwijanie zdolności recytatorskich,

ü     zainteresowanie dzieci poezją,

ü     zachęcanie do występów na scenie,

ü     prezentacja umiejętności dzieci,

ü     uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

ü     nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci.

 

3. Zasady uczestnictwa:

ü     w konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Siewierz,

ü     konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat,

ü     konkurs będzie miał formę prezentacji utworu poetyckiego,

ü     opiekun uczestników konkursu dostarcza komisji tekst wiersz.

 

 

4.  Konkurs jest prowadzony w drodze  eliminacji :

 

- I  etap  -  eliminacje  przedszkolne -  powinny się  odbyć  do  10 maja 2012r.

 

-II  etap  -  eliminacje  gminne:

ü     do  eliminacji  gminnych z każdego przedszkola należy  wytypować  po  3 osoby

ü     ostateczny  termin  składania  zgłoszeń  upływa  14 maja 2012r.

ü     eliminacje gminne odbędą  się  17 maja 2012 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławiach o  godzinie 10.30

 

5.  Kryteria  oceny:

ü     dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

ü     interpretacja tekstu,

ü     kultura słowa,

ü     ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

6. Nagrody dla laureatów:

ü     spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów.

ü     laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

ü     wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

ü     ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

 

KARTA  UCZESTNIKA

 

 

 

1.  Imię  i  nazwisko              ............................................................................

 

 

2.  Nazwa placówki  ............................................................................

 

 

3.  Tytuły  i  autor wiersza

 

..........................................................................................................

 

...........................................................................................................

 

 

 

 

4.  Imię  i  nazwisko  osoby  przygotowującej

 

 

...........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

..................................................                                             ....................................

/miejscowość ,  data/                                                                          /podpis/