Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Aleksandra Buła   
Wtorek, 03 Grudzień 2013 11:59


                                                 


W dniach 27-29 listopada w Zespole Szkolno-Przedskolnym w Żelisławicach odbyły się warsztaty przeprowadzone przez Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siewierzu P. Andrzeja Machurę, członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach Druha Mariusza Lasa oraz ratownika medycznego P. Artura Lasa. Cykl zajęć skierowany był do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum i miał on na celu nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas pożaru, przypomnienie numerów alarmowych, wzbogacenie wiadomości na temat ochrony przeciwpożarowej, zapoznanie z pracą strażaka i ratownika medycznego oraz utrwalenie sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Trzydniowe warsztaty składały się z dwóch części. Podczas pierwszej prowadzonej przez P. Andrzeja Machurę oraz P. Mariusza Lasa strażacy zaznajomili uczniów ze specyfiką ich zawodu,  omówili zasady bezpiecznego zachowania w domu, szkole oraz przedstawili podstawowe sposoby postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zdarzenia. Szkolenie wzbogacone zostało prezentacją multimedialną, zawierającą fragmenty filmów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zpobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. Drugą część spotkań poprowadził ratownik medyczny, P. Artur Las, który zademonstrował zebranym pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu, udzielił wskazówek, jak prawidłowo wezwać pomoc przez telefon, omówił zasady opatrywania ran oraz unieruchamiania złamań. Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz kontrolowanie stanu chorego do momentu przybycia karetki.

Dzięki niecodziennym warsztatom uczniowie utwierdzili się w przekonaniu niesienia pomocy poszkodowanym, uświadomili sobie, że omawiane sytuacje mogą naprawdę się zdarzyć i strach oraz obojętność w takich momentach nie może nimi zawładnąć.

LAST_UPDATED2