Spotkania z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Będzinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Aleksandra Buła   
Środa, 19 Luty 2014 07:14

W dniach 8 i 17 stycznia odbyły się w naszej szkole spotkania z funkcjonariuszami  Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. W pierwszym spotkaniu wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i wychowankowie przedszkola.

Wychowankowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, ze szczególnym uwzględnieniem zasady bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelikach. Drugie spotkanie w całości zostało poświęcone rodzicom uczniów. Prowadząca spotkanie Policjantka przypomniała rodzicom i opiekunom uczniów o zasadach bezpiecznego przewożenia dzieci, zwróciła uwagę rodziców na konieczność stosowania się do zakazu wjazdu samochodami na teren szkoły z uwagi na bezpieczeństwo przebywających na nim dzieci. W czasie spotkania w sposób szczególny zasygnalizowano rodzicom potrzebę zwracania szczególnej uwagi na nietypowe zachowania podopiecznych, związane np. z posiadaniem przez nich nowej odzieży, gier komputerowych lub innych cennych rzeczy, na zakup których uczniowie nie posiadali własnych środków lub takich, które nie zostały zakupione przez   rodziców/opiekunów.  Wszelkie tego typu sygnały powinny wzbudzić czujność rodziców i zostać przez nich zweryfikowane. Również wszelkie zachowania uczniów związane np. z nagłą zmianą ich przyzwyczajeń, np. zmian trybu życia, zmiany przyzwyczajeń żywieniowych, zmiany pór snu i wypoczynku powinny wzbudzić zainteresowania rodziców.


Rodzice powinni wiedzieć z kim spotyka się jego dziecko – starać się poznać jego najbliższe otoczenie aby mieć pewność, że jest ono bezpieczne. Dotyczy to również kontaktów zawieranych w „sieci”.

Jesteśmy przekonani,  że spotkania profilaktyczne inicjowane bieżącymi potrzebami społecznymi i  ścisła współpraca pomiędzy szkołą i instytucjami ją wspierającymi mogą odnieść wymierne skutki w zakresie profilaktyki.


Opracowała: Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny

LAST_UPDATED2