XII Powiatowy Konkurs Mitologiczny PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Aleksandra Buła   
Środa, 23 Kwiecień 2014 07:53

Regulamin XII Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem                        

„W świecie bogów i herosów greckich” dla uczniów szkół podstawowych

Organizatorzy konkursu:
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach ul. Przyszłości 9


Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych -klas y IV-VI


Cele konkursu:
- pogłębianie wiedzy z zakresu mitologii greckiej,

- zapoznanie z dziełami sztuki przedstawiającymi bogów olimpijskich,

- zainteresowanie dorobkiem kultury śródziemnomorskiej,

- pobudzanie do samokształcenia dzieci i młodzieży,

- ukazanie wartości religijnych w społeczeństwie starożytnej Grecji.


Etapy konkursu:

Etap szkolny

Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele historii i poloniści w danej szkole. Etap ten ma na celu wyłonienie dwóch najlepszych uczestników z danej szkoły i jest przeprowadzany we własnym zakresie. Laureaci będą tworzyli drużynę i reprezentowali szkołę w etapie powiatowym.


Etap powiatowy

Etap powiatowy odbędzie się 14 maja 2014 roku  o godzinie 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w   Żelisławicach przy ul. Przyszłości 9.Będzie on miał formę turnieju pytań pisemnych i ustnych związanych z tematyką mitologiczną.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury powołane przez dyrektora szkoły.Wyniki ogłoszone zostaną w dniu konkursu.


Literatura:
Parandowski Jan. Mitologia. Wyd. I. Londyn: Puls, 1992, ISBN 0 907587 85 2 (część pierwsza- Grecja; rozdział: „Wiadomości wstępne”, „Narodziny świata”, „Bogowie olimpijscy”, „Królestwo morza”, „Królestwo piekieł”, „ Historia wojny trojańskiej”, ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów greckich znajdujące się w tej pozycji książkowej, nazwy bóstw rzymskich). Horwath Ewa, Żegleń Anita, Słowa z uśmiechem. Klasa5. Literatura i kultura. Szkoła podstawowa. Wyd. I, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2013.Mapa fizyczna Grecji.


Nagrody:
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody książkowe.
Opiekunowie konkursu: mgr Dorota Grzesiak, mgr Barbara Będkowska.
Zgłoszenia do konkursu  oraz oświadczenia przyjmowane będą drogą pocztową, elektroniczna lub faksem  do dnia 7 maja 2014 r. Adres korespondencyjny:Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicachul. Przyszłości 9  42-470 Siewierztel./fax  32/67-41-750email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW „ XII POWIATOWEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO”.


1 …………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika, klasa )

2…………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika, klasa )

…………………………………………………………………………………………………………..(nazwa, adres, telefon  szkoły)


Dane opiekuna 

…………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………(miejscowość i data)OŚWIADCZENIE


Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego  dziecka …………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko) w celu przeprowadzenia XII Powiatowego Konkursu Mitologicznego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żelisławicach. 
……………………………………………… ……………………………………………

(miejscowość i data) (podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 


LAST_UPDATED2