Kampania edukacyjno-profilaktyczna "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014" PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Aleksandra Buła   
Piątek, 16 Maj 2014 09:32

To już kolejna edycja kampanii edukacyjno-profilaktycznej realizowanej w naszej szkole

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014 pod hasłem Teraz twój czas! zaprasza wszystkich do wartościowego spędzania wolnych chwil.

Wspólnie eliminując ryzyko, chronimy dzieci i młodzież!

Dziś czas należy do najcenniejszych dóbr. Dla młodych ludzi kluczowy jest dobrze wykorzystany wspólny czas, także z rodziną,  a dużą wartość posiada przebywanie w gronie rówieśników niepodejmujących zachowań ryzykownych.

Działanie w zespole, radosne przeżywanie bycia razem, przynależność do pozytywnej grupy społecznej – to wszystko stanowi swego rodzaju tarczę ochroną przed niewłaściwym wykorzystaniem czasu wolnego przez uczniów.

Ta edycja koncentruje się na zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży tak, by poprzez konkretne zadania młodzi ludzie uczyli się przeżywać radość, dokonując właściwych wyborów i budując zdrowe relacje z rówieśnikami. Niezwykle istotne jest także zacieśnianie więzi z rodzicami, a także kształtowanie postaw otwartości i życzliwości wobec swojego otoczenia.

Kampania ZTU 2014 pod hasłem Teraz twój czas! wspiera działalność nauczycieli i rodziców.

Szczególnie zależy nam na: poszukiwaniu i odkrywaniu talentów, pasji, zainteresowań dzieci i młodzieży.

 Agnieszka Sieradzka