„Lekcje wolności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Aleksandra Buła   
Wtorek, 10 Czerwiec 2014 07:55

     W maju Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach przystąpił do realizacji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej akcji „Lekcje Wolności”.

     W ramach zadań podjętych przez nauczycielki koordynujące działania w placówce Barbarę Będkowską i Aleksandrę Bułę uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę obrad Okrągłego Stołu podczas lekcji historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy dowiedzieli się o rozbieżnościach pomiędzy deklarowanymi oficjalnie zasadami ustrojowymi PRL-u a codzienną praktyką życia publicznego, omówili rolę Solidarności w przemianach politycznych i ustrojowych, poznali najważniejsze postanowienia „Okrągłego Stołu”, scharakteryzowali przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe po 1989 r. Przed planowanymi zajęciami uczniowie przeprowadzili rozmowy ze swoimi rodzicami o ich spostrzeżeniach, ocenie, dobrych i złych stronach życia w czasach PRL-u.


     Po zapoznaniu się z wydarzeniami historycznymi z okresu 1956 – 1989, omówieniu praw człowieka na zajęciach, uczniowie zastanowili się, co oznacza dla nich wolność, następnie wykonali pracę w dowolnej technice (np. zdjęcie, wiersz, plakat) przedstawiającą swoje rozumienie tego pojęcia i towarzyszące temu emocje. Przygotowane prace zostały przedstawione społeczności szkolnej podczas wystawy „Barwy wolności” zorganizowanej podczas apelu podsumowującego podjęte działania.

     Kolejnym działaniem podjętym w ramach akcji była realizacja projektu pt. „25. rocznica wydarzeń 1989 roku”, który miał na celu wskazanie korzystnych przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych ostatniego ćwierćwiecza. Młodzież, realizując zadania projektowe, przygotowała prezentacje multimedialne, foldery, plakaty oraz krótkie formy literackie.

     4 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach odbyło się podsumowanie akcji w formie apelu pt.: „Lekcja wolności”,  którego główną ideą były wydarzenia 1989 roku i zapoczątkowane wówczas przemiany, uwieńczone obradami przy Okrągłym Stole, wyborami czerwcowymi i powołaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego. Pokazom towarzyszyła wzruszająca piosenki Jacka Kaczmarskiego.


LAST_UPDATED2