W historyczną podróż po regionie PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Aleksandra Buła   
Piątek, 20 Czerwiec 2014 04:25

     Jak ogromną wartość ma krzewienie wśród dzieci i młodzieży miłości do dawnych tradycji i obyczajów, wie każdy. Uczniowie z Żelisławic postanowili podkreślić wartość starych zwyczajów i uroczystością środowiskową „Wiwat pączki, wiwat chrusty, niechaj żyje czwartek tłusty”, która odbyła się 26. O3. 2014 roku, rozpoczęli cykl działań zmierzających do rozwijania znajomości regionu.

     Grupa uczniów od klasy V szkoły podstawowej do III gimnazjum została zaangażowana w realizację projektu „Tropem Kolberga – etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego” – organizowanego przez Muzeum Zagłębia w Będzinie. Przez cały okres trwania działań projektowych przeprowadzali oni wywiady z osobami starszymi z rodziny lub sąsiedztwa według kwestionariusza pytań ustalonego przez pracowników muzeum. Odpowiedzi ilustrowali zdjęciami, cytatami z ludowych przyśpiewek i piosenek. Materiały zebrane przez naszych młodych badaczy zostały skompletowane i wysłane do Będzina, aby wziąć udział w rywalizacji konkursowej na najlepszą grupę znawców regionu. Zebrane informacje posłużą pracownikom muzeum do opracowania monografii na temat obyczajów, zwyczajów i tradycji Zagłębia Dąbrowskiego.

     Działania regionalne w naszej szkole skupiły się także wokół 150. rocznicy powstania budynku szkoły we wsi. Stanął on w miejscu, gdzie obecnie znajduje się pomnik podkreślający znaczenie tego faktu dla mieszkańców terenu. Uczniowie klasy VI wzięli udział w cyklu lekcji z zakresu edukacji regionalnej zakończonym wykonaniem makiety budynku starej szkoły. Wystawa prac podsumowująca projekt została zorganizowana 05.06.2014 roku.

     Wszystkie te działania zmierzają do kształtowania w młodym człowieku postawy szacunku dla tradycji, historii, a co za tym idzie promowania wartości i idei regionalizmu we współczesnym skomercjalizowanym świecie.

Opracowała Agnieszka Łaszczyca

LAST_UPDATED2