PIKNIK NAUKOWY PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Alicja Nimirska   
Piątek, 27 Czerwiec 2014 07:19


          Motywowane uczniów do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodnczych jest ważnym celem edukacyjnym.  Jego realizacji był poświęcony Piknik Naukowy, który odbył się 24 czerwca. Obserwacje i eksperymenty rozwijają wyobraźnię i dociekliwość. Rozbudzają i pogłębiają zainteresowanie otaczającym światem.

          Pod okiem nauczycieli, uczniowie klasy szóstej i drugiej gimnazjum zaprezentowali ciekawe doświadczenia, ukierunkowane na lepsze zrozumienie zagadnień  fizycznych i chemicznych. Między innymi badane były siły tarcia,  działanie hamulców hydraulicznych,  właściwości roztworów o różnych stężeniach,  odczyny roztworów,   przeprowadzone zostały reakcje zobojętniania itd.   W pierwszej części doświadczenia prezentowane były przez zespoły uczniowskie, w drugiej chętni uczniowie mogli poeksperymentować pod kierunkiem kolegów i koleżanek. Z widowni słychać było  brawa  i okrzyki zachwytu "WOW,  ale świetnie"  - co świadczy o tym, że  młodzi fizycy i chemicy  odnieśli  sukces.  Mocną  stroną Pikniku Naukowego było zwracanie  uwagi  na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  i higieny oraz zachęcanie do korzystania z książek z przykładowymi eksperymentami, które są możliwe do wykonania w domach pod opieką rodziców lub opiekunów.

          Pokazy zademonstrowali  uczniowie:  Hipolit Nowak, Jakub Kredens, Kamil Borówka,  Marcin Jaszka, Weronika Machura, Karina Sornik, Magdalena Bijak, Milena Żyszkowska,  Piotr Machura, Dawid Czekaj, Patrycja Syrek, Sylwia Grzanka, Paweł Proskornicki oraz Dominik Machura. Nad stroną merytoryczną i praktyczną oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa czuwały panie Henryka Skowron, Lucyna Czapla i Alicja Nimirska.

LAST_UPDATED2