Sprawozdanie z realizacji kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Aleksandra Buła   
Sobota, 28 Czerwiec 2014 16:20

     W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny, byliśmy uczestnikami ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Myślą przewodnią  tegorocznej edycji Kampanii jest konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych ludzi, udzielenie im pomocy w znalezieniu w sobie pasji  i rozwijaniu  zainteresowań jako działania alternatywne dla sięgania po środki uzależniające.

     W ramach realizacji założeń kampanii w naszej szkole  przygotowano i przeprowadzono szeroką  akcję  informującą uczniów i rodziców, a także przedstawicieli środowiska lokalnego  o założeniach projektu. Realizacji tego celu posłużyło przygotowanie  szkolnej gazetki informacyjnej z wykorzystaniem materiałów (plakatów, ulotek profilaktycznych) uzyskanych dzięki uczestniczeniu Gminy Siewierz  w Kampanii. Na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone dodatkowo: materiały informacyjne na temat założeń i zasad uczestniczenia w kampanii, materiały informacyjne dla uczniów i ich rodziców/opiekunów dotyczące realizowanych w szkole konkursów, zapoznano uczniów wszystkich klas z założeniami projektu, także z założeniami i regulaminami przeprowadzanych w szkole konkursów.  Przygotowując uczniów do udziału w kampanii i jednocześnie uświadamiając im wagę i znaczenie rozwijania swoich zainteresowań i pasji, zagospodarowywania czasu wolnego w sposób rozwijający posiadane zdolności i umiejętności  w sposób aktywny, posłużono się opracowaną prezentację multimedialną „Jak znaleźć w sobie pasję”, która została wykorzystana do przeprowadzenia zajęć z uczniami przez wychowawców klas  i szkolnego koordynatora kampanii.

     Do realizacji zaplanowanych działań zostali zaproszeni także nauczyciele-wychowawcy klas, nauczyciel plastyki i nauczyciele wychowania fizycznego, którzy w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu przedstawiali uczniom alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego i skutecznego dla profilaktyki uzależnień rozładowywania  emocji.

     Wszyscy nauczyciele zostali zaproszeni do udziału w internetowych kursach realizowanych w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela, których celem będzie podniesienie ich umiejętności i kompetencji wychowawczych w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

     Konkursy realizowane w szkole spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Do konkursu plastycznego zgłoszono ponad 70 prac, w konkursie ulotkowym pod hasłem: „Hop na narty” uczestniczyło 26 uczniów. Komisja oceniająca prace w konkursie plastycznym stanęła wobec tego przed trudnym wyborem wybrania prac najlepszych. Oceniano przede wszystkim: zgodność pracy z tematem, zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy i jej wartość estetyczną. Po wnikliwej analizie przygotowanego przez uczniów materiału postanowiono przyznać nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych; klasy I – III szkoły podstawowej i klasy IV – VI szkoły podstawowej.  I nagrodę w kategorii klas I – IIII SP uzyskała Aleksandra Pisarek – uczennica klasy III Szkoły Podstawowej, II nagroda trafiła do Wiktorii Sornik – uczennicy klasy I Szkoły Podstawowej, III nagrodę otrzymała Kinga Bieniek – uczennica klasy II Szkoły Podstawowej. W kategorii klasy IV – VI nagrodzeni zostali odpowiednio: Patrycja Poznańska z klasy IV – I miejsce, Roksana Rajczyk z klasy V – II miejsce i Adam Nowak z klasy VI – III miejsce.  Ponieważ uczniowie gimnazjum zgłosili do konkursu tylko jedną pracę, ale za to o wysokich walorach artystycznych, Komisja postanowiła przyznać uczennicy klasy III gimnazjum Katarzynie Dorobisz  I wyróżnienie. Ponieważ poziom wykonania prac i zaangażowanie uczniów były bardzo wysokie (niektórzy z nich oddali do konkursu po 2 prace), postanowiono także przyznać liczne nagrody wyróżnienia. W sumie nagrodzono 33 uczniów.

     Po zakończeniu konkursów na etapie szkolnym prace zostały przez szkolnego koordynatora kampanii przygotowane i przekazane do Gminnego Koordynatora Kampanii w celu wysłania do konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach i szkolny koordynator kampanii składają na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia i jego współpracowników serdeczne podziękowanie za zorganizowanie kampanii na terenie naszej placówki i sfinansowanie nagród konkursowych.

     W naszej galerii zamieszczamy nagrodzone prace uczniów.

Opracowała: Agnieszka Sieradzka – szkolny koordynator kampanii