Wizyta lokalna Komisji konkursowej XI edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” PDF Drukuj Email
Wpisany przez mgr Aleksandra Buła   
Wtorek, 22 Lipiec 2014 06:42


      W środę 16 lipca do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach przybyła  komisja konkursowa z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Spotkanie było wynikiem zgłoszenia przez Burmistrza Miasta  i Gminy   Siewierz   okolicznościowej  uroczystości         pod hasłem: „Wiwat pączki, wiwat chrusty, niechaj żyje czwartek tłusty,  czyli rodzinne biesiadowanie” organizowanej przez naszą placówkę do konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”. Celem  konkursu   jest   kształtowanie świadomości   obywatelskiej       i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów    i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.


      Okolicznościowa uroczystość, która odbyła się 27 lutego 2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach, oceniana jest w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe”. Podczas wizyty lokalnej  Komisji konkursowej dokonanej w obecności Wiceburmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Dariusza Waluszczyka, Przewodniczącej Rady Miejskiej P. Barbary Bochenek, Sołtysa Żelisławic P. Jan Machury, Sołtys Leśniaków P. Zofii Machury Dyrektor placówki P. Ewa Stelmach oraz członkowie komisji ds. regionalizmu zaprezentowali materiał dokumentujący przedsięwzięcie. Przybyli goście zapoznali się z prezentacją multimedialną ukazującą nasze dziedzictwo kulturowe oraz  bogate tradycje  ostatkowe  spójne                      ze zwyczajami lokalnej społeczności, filmem z uroczystości powstałym dzięki materiałom udostępnionym przez P. Marcina Machurę (zdjęcia) oraz P. Bartosza Gawlika (VIDEO), Kroniką Szkoły, albumem ze zdjęciami z uroczystości oraz z śpiewnikami ozdobionymi przez uczniów. Przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z Leśniaków, Koła Gospodyń Wiejskich z Żelisławic i Chóru Męskiego          z Żelisławic podzielili się z Komisją swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami oraz krótko przybliżyli zaprezentowane w lutym zwyczaje. Piętnastoosobowa reprezentacja chóru szkolnego w stylizowanych strojach przedstawiła fragment tłustoczwartkowego występu.

      Podczas wizji lokalnej Komisja konkursowa miała możliwość skosztowania regionalnych potraw przygotowanych                         przez „Severiana” sp. z o.o. z Żelisławic i restaurację „Zamkową” z Siewierza, a także regionalnych wypieków Pań z KGW z Żelisławic    i KGW z Leśniaków.

      Serdecznie dziękujemy.

Oprac. A. Buła

LAST_UPDATED2