Rada Rodziców
Nr konta bankowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
Poniedziałek, 24 Luty 2014 15:58

Numer konta bankowego Rady Rodziców

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach:


64 8441 0001 0000 0006 2314 0001

LAST_UPDATED2
 
Ankieta dla dyrektora szkoły - 6 latki w szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
Poniedziałek, 24 Luty 2014 15:37

Wypełniasz ankietę dla ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY
W ŻELISŁAWICACH - SZKOŁA PODSTAWOWA

Ankieta dla dyrektora szkoły – 6 LATKI W SZKOLE

 

    Szanowna(y) Pani(e),
    Chcielibyśmy poznać Pani(a) opinię o przygotowaniu szkoły do pracy z młodszymi uczniami klas I. Pani(a) opinia stanowi ważną informację dla MEN i zostanie wykorzystana w przygotowaniu materiałów informacyjnych o szkołach dla rodziców 6 latków, co pomoże w    wyborze odpowiedniej placówki dla dziecka.

     1. W jakim stopniu, Pani(a) zdaniem, szkoła ma przygotowane pomieszczenia i pomoce  dydaktyczne do pracy z 6 - latkami w klasie pierwszej?

     a. w stopniu bardzo dobrym

     b. w stopniu dobrym

     c. w stopniu dostatecznym

     d. nie jest przygotowana

     2. W jakim stopniu, Pani(a) zdaniem, szkoła ma przygotowanych nauczycieli do pracy w  klasie pierwszej?

      a. w stopniu bardzo dobrym

      b. w stopniu dobrym

      c. w stopniu dostatecznym

      d. nie jest przygotowana

     3. W jakim stopniu, Pani(a) zdaniem, szkoła ma przygotowane miejsca do zabawy i wypoczynku (część rekreacyjna, boisko, świetlica itp.)?

      a. w stopniu bardzo dobrym

      b. w stopniu dobrym

      c. w stopniu dostatecznym

      d. nie jest przygotowane

     4. Jak nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne w klasach pierwszych?

       a. w sposób tradycyjny (zajęcia w ławkach, lekcje 45 minutowe itp.)

       b. w sposób elastyczny – różny czas zajęć edukacyjnych

     5. Proszę wybrać określenia opisujące pracę świetlicy dla najmłodszych uczniów w Pani(a)  szkole.

     a. grupy nie większe niż 25 uczniów

     b. dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci w czasie pobytu w świetlicy

     c. dodatkowe zajęcia o charakterze terapeutycznym i relaksacyjnym

     d. indywidualne wspieranie dzieci w nauce

     6. Proszę wybrać określania opisujące zaplecze socjalne dla najmłodszych uczniów w   Pani(a) szkole.

     a. wydzielone miejsce w szkole dla klas I - III

     b. wydzielone i wyposażone w pomoce miejsce zabaw i rekreacji podczas podstawowej pracy  szkoły

     c. oddzielne i wyposażone w pomoce miejsce zabaw i rekreacji na boisku szkolnym

     7. Proszę wybrać określenia opisujące serwowanie posiłków dla najmłodszych uczniów w Pani(a) szkole.

         a. funkcjonuje stołówka

        b. szkoła zapewnia posiłki dzieciom korzystając z cateringu

        c. ciepłych posiłków nie ma, istnieje możliwość innego wyżywienia

        d. szkoła nie organizuje wyżywienia uczniom najmłodszych klas

     8. Proszę wybrać określenia opisujące proces łagodnego przejścia z przedszkola do szkoły.

     a. Długość okresu adaptacji zależy od potrzeb dzieci

     b. W zajęciach adaptacyjnych biorą udział rodzice dzieci

     c. Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole są wytycznymi do pracy w klasie pierwszej

     9. Jak ocenia Pan(i) komunikację między nauczycielami a rodzicami dzieci w najmłodszych   klasach?

        a. jest bardzo dobra

        b. jest dobra

        c. jest różna i dobra i zła

        d. nie jest najlepsza

        e. jest zdecydowanie zła

     10. Czego Pani/a zdaniem oczekują najczęściej od szkoły rodzice dzieci 6 letnich?

     a. dobrej opieki i zapewnienia bezpieczeństwa w szkole

     b. ciekawej oferty edukacyjnej zaspokajającej potrzeby edukacyjne dzieci

     c. indywidualizowania pracy z dziećmi odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych

     d. rozwijania takich cech jak zdyscyplinowanie, dobre zachowanie

     e. kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i wzajemnego wspierania się w nauce

     f. swobody w rozwijaniu zainteresowań dzieci, możliwości ich aktywnego działania

                                                                             Ewa Stelmach-dyrektor ZSP w ŻelisławicachLAST_UPDATED2
 
Ankieta PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
Czwartek, 20 Luty 2014 17:38

Ankieta dla rady rodziców – 6 LATKI W SZKOLE


Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię o przygotowaniu szkoły do pracy z młodszymi uczniami klas I.
Państwa opinia stanowi ważną informację dla MEN i zostanie
wykorzystana w przygotowaniu materiałów informacyjnych o szkołach dla rodziców 6 latków, co pomoże w wyborze odpowiedniej placówki dla dziecka.


1. W jakim stopniu, Państwa zdaniem, szkoła ma przygotowane pomieszczenia i pomoce dydaktyczne do pracy z 6 latkami w klasie pierwszej?

a. w stopniu bardzo dobrym

b. w stopniu dobrym

c. w stopniu dostatecznym

d. nie jest przygotowana

2. W jakim stopniu, Państwa zdaniem, szkoła ma przygotowanych nauczycieli do pracy w klasie pierwszej?

a. w stopniu bardzo dobrym

b. w stopniu dobrym

c. w stopniu dostatecznym

d. nie jest przygotowana

3. W jakim stopniu, Państwa zdaniem, szkoła ma przygotowane miejsca do zabawy i wypoczynku (część rekreacyjna, boisko, świetlica itp.)?

a. w stopniu bardzo dobrym

b. w stopniu dobrym

c. w stopniu dostatecznym

d. nie jest przygotowane

4. Jak nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne w klasach pierwszych?

a. w sposób tradycyjny (zajęcia w ławkach, lekcje 45 minutowe itp.)

b. w sposób elastyczny – różny czas zajęć edukacyjnych

5. Czy Państwa zdaniem szkoła zapewnia dzieciom warunki bezpieczeństwa?

a. tak

b. nie

6. Czy Państwa zdaniem świetlica szkolna sprzyja rozwojowi dziecka 6 letniego i jest uzupełnieniem procesu edukacyjnego w szkole?

a. tak

b. nie

7. Jak oceniacie Państwo komunikację między nauczycielami a rodzicami dzieci w najmłodszych klasach?

a. jest bardzo dobra

b. jest dobra

c. jest różna i dobra i zła

d. nie jest najlepsza

e. jest zdecydowanie zła

8. Czy Państwa zdaniem dzieci są zadowolone ze szkoły?

a. tak

b. nie

9. W jaki sposób zagospodarowana jest przestrzeń w klasach szkolnych, w których uczą się sześciolatki? Proszę wybrać określenie najlepiej opisujące tę przestrzeń.

a. ławki /stoliki ustawione tradycyjnie w rzędach, brak miejsca do zabawy i zmiany aktywności dzieci

b. ławki /stoliki ustawione w grupy, półkole lub inny niż tradycyjny sposób, kącik do zabawy, półeczka z książkami i czasopismami dla dzieci

c. ławki /stoliki ustawione tradycyjnie w rzędach, na końcu lub na początku miejsce dla dzieci do zabawy lub rozmów całej grupy z nauczycielem

d. ławki /stoliki w grupy, półkole lub inny niż tradycyjny sposób, kącik do zabawy, szafki z szufladami czy innymi miejscami dla każdego dziecka do przechowywania podręczników, zeszytów, efektów pracy dzieci, przyborów szkolnych

10. Jakie informacje o dziecku otrzymują Państwo od nauczyciela-wychowawcy?

a. nauczyciel nie przekazuje nam żadnych informacji o dziecku i jego funkcjonowaniu w szkole

b. nauczyciel często rozmawia z rodzicami, opowiada o sukcesach dziecka i postępach w nauce

c. nauczyciel rzadko rozmawia z rodzicami, przekazuje głównie informacje o trudnościach dziecka w nauce

d. nauczyciel rozmawia z rodzicami, przekazuje pozytywne i negatywne informacje o dziecku

 

 

11. Czy Państwo jesteście zadowoleni ze szkoły swojego dziecka?

Nie jestem zadowolony(a)

1

2

3

4

5

Jestem bardzo zadowolony(a)LAST_UPDATED2