Regulamin świetlicy szkolnej Drukuj
Wpisany przez mgr Małgorzata Ziaja   
Poniedziałek, 09 Wrzesień 2013 18:13

REGULAMIN  ŚWIETLICY

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach

 


1.         Wychowankowie świetlicy są objęci stałą opieką nauczyciela – wychowawcy.

2.         Uczniowie nie wychodzą z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawców,
    nie oddalają się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.

3.         Uczniowie używają form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam.

4.         Uczniowie  przestrzegają zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.

5.         Wychowankowie nie przeszkadzają koleżankom, kolegom podczas odrabiania prac domowych.

6.         W trakcie wspólnych rozmów uważnie słuchają, nie przerywają i nie oceniają wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców.

7.         Uczniowie dbają o estetyczny wygląd Sali, nie niszczą sprzętu, zabawek, gier.

8.         Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni
    pełną lub częściową odpłatnością za uszkodzony lub zdewastowany sprzęt. 

9.         Po skończonych zajęciach lub zabawie wychowankowie porządkują swoje otoczenie.

10.       Uczniowie spełniają prośby i polecenia wychowawców, są dla siebie mili i uprzejmi.

11.       Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach i przestrzegania regulaminu.

12.       Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym opuszczają świetlicę
    pod opieką nauczyciela.

13.  Wychowankowie korzystający ze świetlicy szkolnej opuszczają zajęcia na podstawie zwolnienia – oświadczenia rodziców(prawnych opiekunów).

14.       W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.


LAST_UPDATED2